Mükemmeli arayan iyiyi unutur

|

Nikolay Çavuşesku “Yaşasın sosyalist Romanya cumhuriyeti, Tarih intikamımı alacaktır” diye bağırdı.
Elbette ki her şeyi bir sosyalist gibi yapmadılar ama ölürken birlikte ve Enternasyonal söyleyerek öldüler.

25 Aralık Çavuşesku

1Bugün 25 Aralık, Nikolay Çavuşesku ve eşi Elena Çavuşesku‘nun, ABD yanlısı darbe tarafından kurşuna dizilmelerinin yıldönümü.  Lüks içinde yaşadıkları2 için değil, Romanya’da sosyalizmi satmadıkları için öldürüldüler. Kapitalizme direnmeselerdi onlar da Doğu Bloku‘nun diğer liderleri gibi yaşardı.

Sosyalist Almanya’nın, kapitalist Almanya’ya satışına karşı çıktığı için önce hapse, sonra da sürgüne gönderilen Erich Honecker -ve Çavuşeskular- haricinde Doğu Bloku’ndaki başka bir lidere dokunulmadı, halbuki onlar Çavuşeskulardan daha az hata ve yanlış sahibi değildi.

Doğu Avrupa’ya sosyalizm sadece Kızılordu tanklarıyla gelmemişti, bu ülkelerde kurulmuş halk demokrasilerinin bir mücadele geçmişi de vardı ancak sosyalizm, tıkanan sorunlarını kendi içinde çözemediği için kapitalizm kendini bir çözüm olarak pazarlayabildi ve bu da alıcı buldu. Sosyalist sistem ardı ardına yıkımlar yaşadı.

Romanya da bunlardan biri oldu. Morglardaki ölüler sokaklara konup, rejimin binlerce insanı öldürdüğü yalanı yayıldı, darbecilerin birkaç dakika süren uyduruk bir mahkemesinde yargılanarak ölüme mahkum edilen Çavuşesku çifti son anlarında sosyalizmi savundu.

Elena Çavuşesku’nun son isteğine uyarak onları birlikte kurşuna dizdiler. Nikolay Çavuşesku “Yaşasın sosyalist Romanya cumhuriyeti, Tarih intikamımı alacaktır” diye bağırdı. Kurşuna dizildikleri yer bugün hâlâ korunuyor ve ziyaret ediliyor.

Elbette ki her şeyi bir sosyalist gibi yapmadılar ama ölürken birlikte ve Enternasyonal söyleyerek öldüler. Herkes sol tarihte mükemmel hikayeler arıyor. Mükemmel teoriler, mükemmel pratikler arıyor. Halbuki böyle birşey yok. Yaşanan kapitalizmden komünizme geçiş sancıları içinde gelişen bir dizi tarih. Bu tarihi yok saymak da idealleştirmek de bize bir fayda sağlamıyor. Bizi bugün güncel pek çok mesele karşısında adeta tecrübesiz dünkü çocuk gibi bırakan teorisizleşmenin bir boyutu da bu.

Che şöyle diyor: “Yol uzun ve güçlüklerle doludur. Kimi zaman yanlış yola sapıldığı için geri dönmek gerekir. Bazen de çok hızlı yüründüğü için yığınlardan koparız. Ağır yüründüğü durumlarda da bizi adım adım izleyenlerin soluğunu ensemizde hissederiz. Devrimci tutkumuzla yollar açarak olabildiğince hızlı yürümeye çalışıyoruz.” 3

Bizim sadece Che gibi başı sonu mükemmel hikayelerimiz yok, hatta bunlar çok az. Aksine artısı-eksisi bol bir tarihimiz var. Hepsi de bizim.

Sosyalizmin tarihini sol için bir kambur, tavan arasına kaldırılmış eski bir eşya haline getirdiler. Oysa o bir hazinedir. Bizim hazinemiz.

@s_altunoglu

  1. Yazıya ilk koyduğum başlık “Bir tarihin var senin” başka bir yazara aitmiş, bilmiyordum, bu yüzden başlığı değiştirdim.
  2. Başkanlık sarayları ve ayrıcalıklı yaşamları zaman zaman Türkiye gündeminde bir benzetme konusu oluyor. Elmalarla ile armutları ayırdedemedikten sonra armudun sapını, çürüğünü tartışmanın getireceği bir fayda yok.
  3. Küresel Adalet/Che/Everest Yayınları/2011


Yorum yok

Ekleyin