Mevsimlik Dergi’nin dosya konusu: Siyasal İslam

|

Yazarlarımızın da zaman zaman katkıda bulunduğu siyaset ve kültür dergisi Mevsimlik, yeni sayısının dosya konusunu Siyasal İslam’a ayırdı. Dosyada yer alan yazıları tanıtıyoruz.

mevsimlik-no3-tanitim-2Her sayısında kapsamlı bir dosya konusu ile çıkan 3 aylık siyaset ve kültür dergisi Mevsimlik, Bahar 2015’te çıkan ilk sayısını Toplumsal Barış  konusuna ayırmıştı.  2’inci sayısında Kentler ve Göçler konusunu ele alan derginin 3’üncü sayısı yine güncel bir tartışma konusunu ele alıyor: Siyasal İslam.

Şenel Karataş, Mithat Sancar, Fatma Gök, Beyza Üstün, Feryal Saygılıgil ve Güven Özdoyran’nın yayın danışmanlığını yaptığı derginin Aralık’ta okuyucularıyla buluşan 3’üncü sayısı farklı toplumsal kesimlerden yazarlarla, bir taraftan “Siyasal İslam”ın sosyo-politik dayanaklarını, ideolojik  zeminini ve şiddetinin izlerini sürerken, diğer taraftan Siyasal İslam tarışmalarında sıkça dile getirilen “Gerçek İslam bu değildir” söyleminin peşine düşüyor.

Dosyaya katkı sunan yazarlardan ,Ali Bulaç, Siyasal islam başlıklı makalesinde “kültürel”, “sosyal” ve “siyasal”  İslamoglar ve oryantalistlerin bakış açıları üzerinden dinin kategorize edilmesini, İslamcıların batıyla eş zamanlı krizlerini, Siyasal İslam’ın görünen otariter,totaliter ve çoğulcu yüzünü tartışıyor.

Prof. Dr. İştar Gözaydın, ‘Bir Kamu Hizmeti Olarak Din ve “Diyanet”‘ makalesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geçmişine giderek, Cumhuriyeti’n kuruluş felsefesi olan “laiklik” ilkesiyle olan ilişkisine değiniyor.

mevsimlik-no3-arkakapak

Mevsimlik Dergi, 3’üncü sayısının arka kapağını Amed Baro Başkanı Tahir Elçi‘ye ayırmış

İhsan Eliaçık, ‘Yeni Sınıfın İdeolojisi: Kariyerizm ve Konforizm’ başlığında, kariyer ve konfor kavramlarının etimolojik kökenlerine değiniyor, İslami bakış açısıyla oluşan yeni sınıfı değerlendiriyor.

Aydın Tonga, ‘İslamın Politikleşmesi’nde İslam’ın ilk yılları ve Dört Halife Dönemi’nden başlayarak günümüze, Siyasal İslam’ın kuramsal dayanıklarının izlerini sürüyor.

Prof. Dr. Bilal Sambur, ‘İslam: İnsan mı? İktidar mı?’ yazısında “İslam, insanı mı esas alacak, yoksa ik­tidarı mı hedefleyecek?” sorusunun cevabını irdeliyor, Siyasal İslam’da dinin iktidar yoluyla bireyler üzerindeki tahakkümüne işaret ediyor ve “Siyasal İslam’da asıl olan din değil, siyasettir” diyor.

Murat Utkucu, ‘İslam Reeli’nden Nasıl Kurtulur’da mevcut paradigmayı aşındıracak olan, islami çevrelerde çok fazla dillendirilmeyen Kırtas Vaka’sıyla pandoranın kutusunu açıyor. IŞİD gibi kanlı eylemler gerçekleştiren örgütlerden sonra günümüzde  sık sık tartışılan “Gerçek İslam nedir?” sorusuna, Reel İslam paradigması üzerinden eleştirel, sol- sosyalist bir okuma yapıyor.

Doç. Dr. Hasan Aydın, ‘Bilginin, Değerlerin ve Eğitimin İslamileştirilmesi’nde özellikle son on yıldır eğitim-öğretimin her kademesinde hayata geçirilen ve ‘İslamî bilim ve değer imgesi’ oluşturmayı hedefleyen projenin tarihsel ve toplumsal zeminine değiniyor.

Yrd.Doç.Dr.Ateş Uslu, İslam-si­yaset ilişkileri konusunda sıklıkla tartışılan Hanbeli mezhebinin önde gelen İslam Hukukçusu ve İslam-siyaset ilişkileri konusunda güncelliğini koruyan ‘İbn-i Teymiyye’nin Siyasal Düşüncesi: Öze Dönüş ve Şeriata Dayalı Yönetim’ konusuna eğiliyor. Vehabilik ve Vehabilik’in devamı olan Selefi akımlara ilham kaynağı olması nedeniyle Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) gibi hare­ketlere doğrudan ilişkilenmesinin nedenlerini tartışıyor ve İbn-i Teymiyye‘nin fıkhını, felsefesini toplumsal ve siyasal bağlamda geniş bir değerlendirmeye tabi tutuyor.

Doç. Dr. Şenel Karataş ‘Sen Ki Peygamberlerini Dinlemedin Beni Hiç Dinlemezsin!’ başlığında İslam dininde yüceltilmiş Ümmetçilik bağlamında ötekiyi irdeliyor. Ümmetin doğal ötekisi gayrimüslimler iken; bazı müslüman etnisitelerin de zaman içinde dışlandığına, ötekiye dönüşebildiğine örnek olarak Osmanlı Medreseleri’nde 200 yıl boyunca okutulan İsmail Hakkı Bursevi’nin Kürtler’le ilgili yazdığı bölüm yazının dikkat çekici bölümlerinden birini oluşturuyor.

Prof.Dr.M.Hayri Kırbaşoğlu, Makalesine adını veren  ‘İslami Hareketler’de işler neden yolunda gitmedi?’ sorusunun meşruluğunu tartışıp Ortadoğu ve Dünya’daki İslami Hareketleri derinliğine analiz ediyor.

Seher Akçınar, Sabiha Ünlü ve Diyarbakır-Hazro Belediye Eş-Başkanı Güler Özavcı söyleşileri bizlere Kürt Hareketi’nin yeni aktörlerleri ile tanışma fırsatını sunarken, Ruşen Çakır ile yapılan röportaj Barış Süreci’nin geleceği ve cemaatleri merkeze alıyor.

Mevsimlik Dergi, “Direnmek bir savunma biçimidir,” diyor dosya konusunun dışında birçok başka yazarın da katkı sunduğu yeni sayılarını sunarken:

İnsanlık direnmek ve karanlığa teslim olmamak zorunda, teslim olmayacaktır da. Ancak tarih direnmenin yetmediği, yetmeyeceği zamanlara doğru evrilirken, bilgiye, dolayısıyla anlamaya çok daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Mücadele etmek, çözmek için bilmek, tartışmak, öncesini, şimdisini, sonrasını anlamak gerekmektedir. Mevsimlik’in bu sayısının dosya konusu, bir nebze de olsa bu amaca hizmet edebilirse, ne mutlu bize. yazisonuikonu

Mevsimlik Dergi Facebook Profili | Facebook Sayfası | Twitter: @MevsimlikD

Gerçek islam gerçekten de bu değil mi?Yorum yok

Ekleyin