Meşruluk

İskender Deniz |

Geçmişte “devrimci” olan bazı politik aktörlerin burada olması meclisin meşru olduğunu değil, bu kişilerin ve partilerinin devrimci olmadığını gösterir.

meclis-002
Meşruluk, her ne kadar egemen sistemin yasalarına, kurallarına ve işleyişine uygunluk şeklinde kabul görüyor olsa da, muhalif olanın, alternatif olarak hazırladığı kendi yasalarının kriterleriyle yaptığı değerlendirmeler meşru değildir şeklinde yorumlanamaz.

Fakat yapılan yorumlar, yapanın kimden yana olduğunun anlaşılması konusunda iyi birer örnektirler.

“Seçim hükümeti” ile şekillenen meclis tablosunun meşruluğu, kimin çıkarlarına göre kurulduğu, kime hizmet edeceği noktasında önem kazanır.

“Seçim hükümeti” ile şekillenen meclis tablosunun meşruluğu, kimin çıkarlarına göre kurulduğu, kime hizmet edeceği noktasında önem kazanır.

Faşizmle yönetilen ülkelerin meclislerinde, demokrat, namuslu insan oldukları konusunda kuşkumuzun bulunmadığı insanların olması, bu durumu (o ülkenin faşizmle yönetiliyor olmasını) meşru kılamaz.

“Devlet barış istemiyor, kan istiyor, barışa karşı çıkanlar devletten yanadır” demagojisi de bu gerçekliğin üstünü örtmekten uzaktır.”Kendilerinin meclise girmesiyle parlamentoyu meşru görenler, doğal ki; parlamentoyu meşru görmeyip yıkmak isteyen devrimcilere karşı devletle birlikte karşı duracaklardır.” 1

Egemen sınıfların, ülkemizde yıllardır Kürt halkına karşı sürdürdüğü savaş, kendisine en yakın tehlike olarak gördüğü Kürtlerin sistemden koparak ve diğer halklarla birlikte birlite mücadele vererek, kendilerini alaşağı etme korkusundan kaynaklanır. Bu nedenle politikalarının önceliği Kürt muhalefetinin sistem içine çekilmesi olmuştur.

Başlangıçta “Sosyalist Blok”un varlığından esinlenen Kürt Ulusal Hareketi, Blok’un yıkılmasıyla ittifaklarını farklı zeminlere kaydırmış, emperyalizmin Ortadoğu’yu yeniden tanzim projesi karşısında, içine düştüğü ideolojik ve pratik tıkanıklık, kendilerini yeniden üretebilecekleri yeni alan arayışlarına itmiştir.

Meşrulukları, egemen sınıfların bu arenada kendilerine politika yapma izni vermesiyle sınırlıdır, halkın gözünde meşru olamazlar. “Her şeye rağmen barış” sloganı akan kanı durduramaz.

Egemen sınıflarca bir moment olarak görülen bu durum çok iyi değerlendirilmiş, Kürt sorunu “açılım” süreciyle sistem içi çözüme zorlanarak düzenin bekası sağlanmaya çalışılmaktadır.

Bu süreçte, tarih sahnesine “devrimci” teorilerle çıkan “Türkiye Solu”nun akıbeti de benzer bir rota izlemiştir. Mazide devrim yapacağı umudunu besleyen bu güçlerin geldiği yer aynıdır, sonuç; meclistir.

Kürt Ulusal Hareketi’yle neredeyse aynı kaderi paylaşan, geçmişte “devrimci” olan bazı politik aktörlerin burada olması meclisin meşru olduğunu değil, bu kişilerin ve partilerinin devrimci olmadığını gösterir.

HDP’nin zaten böyle bir iddiası yoktur ve bundan rahatsızlık duymaz. Sorun HDP içinde bulunan bu kişilerin hala kendilerini devrimci görmelerinden kaynaklanır. Bunda hiçbir sakınca yoktur fakat orada olmaları taktik bir neden değil ideolojik savruluştur. Yapılan eleştirilere verdikleri tepki hala bunu hazmedememelerinin sonucudur. Meşrulukları, egemen sınıfların bu arenada kendilerine politika yapma izni vermesiyle sınırlıdır, halkın gözünde meşru olamazlar. “Her şeye rağmen barış” sloganı akan kanı durduramaz.

Ortalığı kan gölüne çeviren AKP ile seçim hükümetinde yer alan bir partide bulunmalarının vebali büyüktür… yazisonuikonu   30.08.2015

Şimdi Haberler…

 1. Seçim için değil, devrim için birlikler oluşturalım, M. Ali Baran, 30 Aralık 1995, Zafer Yolunda Kurtuluş dergisi, Sayı:25


Bir yorum

Ekleyin
 1. Erkan

  Soylular Tapınağı
  TBMM

  Sermaye’nin kutsal olduğunu savunanlar ortak çıkarları doğrultusunda hareket ederler
  Günümüz yaşantısı, çalışma koşulları

  Uzun yıllar bir meslek üzerinde tecrübe edinilir
  İş güvenliği yeterince işletmeci veya işçi tarafından dikkate alınmaz
  Rakip olarak gördüklerinizle hayat koşusu başlar.

  Koşullar ihtiyaçları belirler
  Fazladan çaba sarf etmeniz
  Maddi imkan ve olanakların yetersiz olduğu kanısını körükler ve.. bir yangının içten içe başladığı görülür.

  Ezilenlerin hikayesi
  Ağır yenilgiler psikolojik çöküntü sahipsizlik duyurusuyla örtüsür
  Kaçınılmaz bir yol ayrımında hiç istemediğiniz bir yola girililir

  Direnenler kazanır
  Hiç bir çocuğun aç yatağa girmediği bir dünya olduğuna inanmalı ve sımsıkı tutulmalı..

  Neden böyle bir yazı gönderme gereği duyduğumu bilmiyorum
  Sıradan bir meslek Tır şoförlüğü yapıyorum uluslararası bir çok mecrada bir çok fikir ediniyor

  İnsani değerleri savunan kalemler ilk anda fark ediliyor

  İyi varsınız iyi ki tanıdım sizleri
  Dostça Muhabbet sevgiliyle selamlıyorum

  İsyancı ‘nin yazı dizisi
  Hazırlayan ve Sunan
  ByYokko


Yeni yorum ekleyin.