Mahallelerde güvenliğin teminatı devrimcilerdir

Ulaş Yılmaz |

Teminat altına alınmak istenen “güvenlik”in öncelikli amaçlarından birisi, belki de ilki halkın uyuşturulması önündeki engelin kaldırılmasıdır.

Kaynak: www.jiyan.org

Fotoğraf: Gazi Mahallesi, Hayri Tunç

Bir kimse, “Gazi Mahallesi’nde, Okmeydanı’nda güvenlik teminat altına alınacak” buyurmuştur (!)

Burada “güvenlik” sözcüğüyle aslında nelerin kastedildiği, elbette ki hedef gösterilen mahallelerin halkları tarafından çok iyi bilinmektedir. Bu çok iyi bilinen tehdidi bir kez daha anımsamak yararlı olacaktır.

  1. Mahallelerde, özellikle Alevi ve Kürt halkının yoğun ikamet ettikleri mahallelerde uyuşturucu özendirilmeye ve yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Buradaki başlıca amaç, halkın kendi sorunlarıyla ilgilenmesinin önüne geçmek ve onun yerine uyuşturularak susturulmasını sağlamaktır. Bunun önündeki başlıca engel ise devrimcilerdir. Devrimciler mahallelere uyuşturucu sokulmasına karşı birtakım önlemler almaktadırlar. Dahası uyuşturucu satışı ve kullanımına karşı amansız bir savaş içindedirler. Teminat altına alınmak istenen “güvenlik”in öncelikli amaçlarından birisi, belki de ilki halkın uyuşturulmasının önündeki engelin kaldırılmasıdır.
  2. Bir başka engelleme de kumar ve fuhuş konularındadır. Devrimciler kumarın ve fuhşun kök salmasına karşı mahallelerde etkili bir savaş içindedirler. Her ikisi de mahallelerde ısrarla yaygınlaştırılmak istenmektedir. Böylece halkın kendi sorunlarıyla ilgilenmesi yerine batakhanelerde vakit geçirmesi, geçim sıkıntısı ve ahlâki çözülme gibi sorunlarının derinleşmesi suretiyle tükenmesi ve dolayısıyla kolayca yönlendirilebilmesi sağlanacaktır. Fakat devrimciler bunların da önünde engel olmayı sürdürmektedir.
  3. Merkezlerden uzak mahallelerde resmi ya da sivil görünümlü çetelerin esnaftan haraç vermesini istemeleri sık karşılaşılan bir durumdur. Bu durum sayesinde, edinilen kazancın yanı sıra esnaf kontrol altına alınmaktadır. Örneğin daha baştan tahakküm altına alınmış esnaf, değeri arttığında dükkânından çıkarılabilir ya da istemediği kimi işler yapmaya zorlanabilir. Devrimcilerin örgütlü oldukları yerlerde çetelerin haraca ancak yeltenmeye çalıştıkları ve kısa sürede karşılaştıkları tepkiyle geri çekildikleri bilinmektedir. Bundandır ki çetelerin hayali, adı geçen mahallelere dadanmak için karşılarındaki engelin kaldırılmasıdır. Bahsedilen “güvenlik”in istenen sonuçlarından birisi de budur.
  4. Halkın yozlaşmayla tüketilmesi, baskıyla sindirilmesi amaçlanmaktadır. Mahallelerde hak arama mücadelelerine, örgütlenme çalışmalarına ve forum, konser, festival gibi kitlesel etkinlik düzenleme pratiklerine katılımın düşürülmesi ve zor yoluyla bütünüyle ortadan kaldırılması istenmektedir. Bunun için mahallelere daha fazla zırhlı aracın ve silahın yığılacağını öngörmek işten bile değildir. Hem mesele sadece eylemler ya da etkinlikler de değildir. Amaçlanan, her yapılan karşısında sinen bir insan topluluğu yaratmaktır. Dahası bireylerin kendi benliklerinden, kültürlerinden uzaklaştırılarak, düzenin istediği formlara sokmaktır.
Mahallelerde bir çatışma ortamı değil, aksine bir kuşatma ve saldırı ortamı vardır.
Malum kimsenin “güvenlik” derken kastettiği, mahallelerde ikamet eden halkların yozlaştırılmasını sağlayacak resmi ve sivil çetelerin rahatça çalışacakları bir ortam yaratılması ve daha fazla baskı, işkence ve saldırıyla düzenin dışında kalan yaşam olanaklarının ortadan kaldırılmasıdır. Bunları örtmek için ise mahalledeki “çatışma ortamı”na işaret edilmektedir. Fakat mahallede bir çatışma ortamı değil, aksine bir kuşatma ve saldırı ortamı vardır. Mahallelerdeki en ufak hak arama ve örgütlenme mücadelesi bile saldırıya uğramaktadır.

Bu saldırılar karşısında en meşru hak ve özgürlükler temelinde kendini savunmak ve yeri geldiğinde resmi ya da sivil çetelerden hesap sormak ise, penguen basınının süslemeleri eşliğinde düzenin lehine, halkın aleyhine olacak şekilde hedef gösterilmektedir. Ne var ki hem mahallelerdeki halklar hem de sokaklar kimin dost kimin düşman olduğunu çok iyi bilmektedirler. Bundandır ki halkın devrimcilere olan desteği, suyun balık, balığın suyla ilişkisi kadar duru bir sevgiyle varlığını korumaya devam edecektir. yazisonuikonuYorum yok

Ekleyin