Irkların temeli ve ırkçılık

paracomandante |

Sizi siz yapan şey ırk değildir, sizi siz yapan şeyler ırkı yapar. Irkçılık ise, bu neden-sonuç ilişkisinin tersine çevrilmiş, sonucun neden sayılmış halidir.

İlkel evlilik bağları (ilkel toplumsal üretim), coğrafi şartlar ve savaşlar, insanoğlunun toplam gen havuzunda çeşitli katmanlaşmalara sebep olur. Bu katmanlaşmalar, birbirini az çok tekrar eden genetik patternlerdir, yani sonradan ırk olarak isimlendirilen şeydir. Belirli bir evlenme rejimine sahip olan, belirli bir bölgeye yerleşen, başka kabilelerle savaş halinde olan topluluklarda, üreme belirli sınırlara sahip olacağı için, nesiller sonra genetik pattern, yani ırk ortaya çıkar, dolayısıyla sizi siz yapan şey ırk değildir, sizi siz yapan şeyler ırkı yapar.

Irkçılık ise, bu neden-sonuç ilişkisinin tersine çevrilmiş, sonucun neden sayılmış halidir, kültürden ırka değil ırktan kültüre gider. Genetik bilimine tamamen aykırı bir şekilde genlere referans verilir, ama işlevi değişmek ve değişimi bir sonraki nesle aktarmak olan DNA’ya, sanki kimliğe sebep olan değişmez bir molekülmüş gibi bu tarz bir referans sahte bilimdir. Çünkü sadece kültürel bağlar sebebiyle belirli gen patternleri oluşur ve gen sadece bu şartlar altında görece sabit görünür.

Peki ırkçılar niye aynı zamanda devlet (Türk ırkçılığı), modern aile (Naziler), din (WASP) gibi genlerle ya da ırkla doğrudan ilgisiz ikincil konulara başvururlar? Bazı entelektüel ırkçılar bu ilgisizliği fark ettikleri için bu ikincil konuları reddeder. Yine de ilk bakışta bu reddin doğal gerekçeleri varmış gibi görünüyorsa da, başka bir ilişki tarzı ırkçı kitlelerin neden ters yönde hareket ettiğini açıklar.

Irkçılık, din, devlet ve aileye başvurur. Amaç bu yapıların dışlamalarından faydalanarak (töreler, gelenekler, düşmanlıklar, evliliğin düzenlenmesi, yasaklamalar)  katmanlaşmanın, (yani ırkın, gen patterninin) gen havuzundan (yani kaostan) parça veya parçalar almasını engellemektir, bir başka deyişle mutasyonun önüne geçmektir.

Çünkü ırkı ortaya çıkaran şey gibi, onun görece kalıcı olmasını sağlayan şey de antropomorfik katmandır, önce antropomorfik katman ardından genetik katman vardır. Irk, düzensiz ve kaotik gen havuzunun yüzeyindeki görece düzenli ama mutasyonlara açık gen patternidir, sürekli tehdit altındadır, bu yüzden ırkın sürekliliği, entelektüel ırkçıların genetik bilimine hakim olmadıkları için reddettiği ikincil konulara (din, devlet, aile), antropomorfik katmana bağlıdır.

Irkçıların aynı zamanda dinci, devletçi ve muhafazakar olmasının sebebi budur, entelektüel ırkçılar ne derse desin bu değişmez. yazisonuikonu

@yetti_lanBir yorum

Ekleyin
  1. serhat t.

    Sözün de yazının da bir sorumluluğu vardır- sanki burası bir duvar gazetesiymiş yahut çok aykırı çok riskli bir yazı yazılmış gibi rumuzlara, sosyal medya mahlaslarına lüzum yok. Amaç fikirle içerikle değil, sosyal medya akrobatlığıyla ‘yürümek’se başka tabii. O zaman da hiç olmazsa gezite alet olmasın buna.


Yeni yorum ekleyin.