“Emperyalizmi Sosyalist Çözümlerle Vuracağız!”

|

3. Eda Yüksel Halk için Bilim, Halk için Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 26-27 Aralık’ta İstanbul Küçükarmutlu’da.

Sempozyum

Mühendis mimarlar olarak bizler, tüm meslek grupları gibi, birçok sorunla karşı karşıyayız. Şantiyelerde, ofislerde saatlerce çalıştırılıyoruz; fakat emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Yaptığımız projeler, harcadığımız emekler, patronların cebinin daha fazla dolmasına yarıyor. Mesleki bilgi birikimimizi halkın ihtiyaçları için kullanamıyoruz. İçinde yer aldığımız projenin, çalıştığımız işin kime, neye hizmet edeceğini bilmeden çalışıyoruzYalnızca ihtiyaç duydukları kadarlık bilgiyi bizimle paylaşıyorlar. Çoğu bilimsel bilgiyi kendilerine saklıyorlar.

Hiçbir iş güvenliği, hiçbir tedbir alınmadan fabrikalarda, şantiyelerde çalıştırılıyoruz. Adına iş kazası derlerken onlar, biz ise katlediliyoruzEn demokratik haklarımız için sokaklara, meydanlara çıkıyoruz. Ve topluca katlediliyoruz

Biliyoruz, suç kesin.

Suçlu malum;

suçlu Emperyalizm!

“İyi halsiz” katillere,

adil olmaktır en büyük ceza..

Evet, emperyalizmdir; azgın sömürü düzenidir bizi insanlıktan çıkaran. Emperyalizmin yoz kültürüdür bizi bencilleştiren. Kendimize, başkalarına güvenmeyecek hale getiren. Ne için yaşadığımızı, ne için çalıştığımızı, kim için ürettiğimizi sorgulamayacak hale getiren. Umutsuz, güçsüz, hiçbir sorununu çözemeyen, zavallı bireylere dönüştüren. Emperyalizm ve işbirlikçileridir, faşizmdir bizi meydanlarda, vahşice, kalleşçe katleden…

Bu düzen alternatifsiz değildir. Alternatif sosyalizmdir! Sosyalizm, insanın güçlülüğüne dayanır. İnsanın bilimsel bilgiyle dolu olmasına, kendine güvenli olmasına, kendine ve diğer insanlara güvenmesine, hayatın her alanında kolektivizmi işletmesine dayanır.

Bizler, halk için mühendislik mimarlık yapan sosyalist mühendis mimarlarız. Halkın Mühendis Mimarları’yız. Bu düzenin bizden çaldığı teknik bilgiyi, üretme ve yaratma becerisini, neden-sonuç ilişkileri kurma becerisini tekrar kazanma savaşı veriyoruz. Hayatın her alanında sosyalist alternatifler yaratarak bu çürümüş düzene bir darbe de biz vuracağız!

Bu sene 26-27 Aralık’ta Küçükarmutlu‘da 3.sünü düzenleyeceğimiz Eda Yüksel Halk için Bilim, Halk için Mühendislik Mimarlık Sempozyumu’nda;

 • Kentsel politikaları konuşacağız. Emperyalizmin kent politikalarını anlatacak, buna karşı yerinde iyileştirme projelerini, Küçükarmutlu mahallesindeki yarışmamızı anlatacağız.
 • Emperyalizmin tarım ve gıda politikalarını konuşacak, buna karşı yapmış olduğumuz halk bahçesi örneklerini anlatacağız. Dünyadan halk bahçesi örneklerini sunacağız.
 • Emperyalizmin enerji politikalarını konuşacak, buna karşı halkın kendi enerjisini ürettiği çözümleri, rüzgar türbini projemizi anlatacağız.
 • Ülkemizdeki mühendis mimarların özel sektörde, kamuda, üniversitede yaşadıkları sorunları, adaletsizlikleri konuşacağız. Bu sorunların çözümünü tartışacağız.

Sempozyumumuza tüm halkımızı, meslektaşlarımızı, emperyalizme ve faşizme karşı duran tüm aydınları çağırıyoruz.

Görüşmek dileğiyle…

Halkın Mühendis Mimarları

[Tweet “3. Eda Yüksel Halk için Bilim, Halk için Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 26-27 Aralık’ta İstanbul Küçükarmutlu’da…“]

SEMPOZYUM PROGRAMI

26 Aralık 2015 Cumartesi

10.00  10.30 AÇILIŞ KONUŞMASI ve SİNEVİZYON

10.30 – 12.30 1. OTURUM : KENTSEL POLİTİKALAR

 • EMPERYALİZMİN KENT POLİTİKALARI (BARINMA HAKKINA BAKIŞI, SOSYAL MEKANLARA BAKISI, ÜRETİM TÜKETİM İLİŞKİLERİNDE KENTİN YERİ)

 • EMPERYALİZMİN ULAŞIM POLİTİKALARI VE SOSYALİST ÇÖZÜMLER

 • ALTERNATİFLERİMİZ

  • MİMARLIK YARIŞMASI

  • YERİNDE İYİLEŞTİRME PROJELERİ

  • ARMUTLU CEMEVİ PROJESİ

12.30 – 14.30 ÖĞLE ARASI ve MÜZİK DİNLETİSİ

14.30 – 16.30 2. OTURUM : TARIM VE GIDA POLİTİKALARI

 • EMPERYALİZMİN GIDA POLİTİKALARI

 • ALTERNATİFİMİZ: HALK BAHÇELERİ

 • YURTDIŞINDAN ÖRNEKLER

  • FİLİSTİN: ZAFER TARLALARI ÖRNEĞİ

27 Aralık 2015

09.00 – 10.00 KAHVALTI

10.30 – 12.30 3. OTURUM : ENERJİ POLİTİKALARI

 • EMPERYALİZMİN ENERJİ POLİTİKALARI

 • SOSYALİST ALTERNATİFLER, DÜNYADAN ÖRNEKLER

 • ALTERNATİFİMİZ: RÜZGAR TÜRBİNİ

 • TÜRKİYE’DEN HALKIN KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETTİĞİ DİĞER ÖRNEKLER

12.30 – 14.30 ÖĞLE ARASI ve TİYATRO

14.30 – 16.30 4. OTURUM : YENİ SÖMÜRGE ÜLKEMİZDE MÜHENDİSLİK MİMARLIK

 • ÜLKEMİZDEKİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK EĞİTİMİ

 • ÜLKEMİZDE MÜHENDİS MİMARLARIN YAŞADIĞI ADALETSİZLİKLER (KAMUDA, ÖZEL SEKTÖRDE VE AKADEMİDE)

 • ÇÖZÜM: MÜHENDİS MİMAR MECLİSLERİ

 • HALK İÇİN MÜHENDİSLİK MİMARLIK

17.30 – 18.30 FORUM ve SONUÇ BİLDİRGESİ Yorum yok

Ekleyin