“Elveda üniversite…” demeyeceğiz.

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği |

ÜNİVDER olarak akademik özgürlük mücadelemize devam etmeye, barış ve demokrasi mücadelesinde yer almaya kararlıyız.

üniversiteler bizimdir

Dünden Bugüne Üniversite Tasfiyeleri: Akademik Kıyım Sergisi

(8-15 Nisan 2017)

Bugün içinde yaşadığımız Olağanüstü Hal Rejiminde, OHAL KHK’larıyla akademisyenlerin üniversiteden ihraç edildiği yoğun bir tasfiye harekâtıyla karşı karşıyayız. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üniversite üzerinde gerçekleştirdiği yıkımın çok daha vahimi, OHAL KHK’larıyla yapılıyor bugün. İhraç edilen akademisyenlerin sadece görevlerine son verilmiyor; pasaportları iptal ediliyor, başka bir iş bulma imkânları engelleniyor, emeklilik haklarıyla ilgili mağduriyetler yaşıyorlar. Yurttaşlık haklarından yoksun bırakılarak “sivil ölüme” mahkum ediliyorlar adeta. Akademik kıyım yapılıyor.POSTER

Hiçbir hukuki dayanağı olmayan bu uygulamalar yalnızca akademisyenlere /üniversiteye zarar vermiyor; akademiye yapılan kıyım, toplumsal gelişmişliğe, bilimsel çalışmalara, bilimsel eğitim/öğretim hakkına da telafisi mümkün olmayan zararlar veriyor. İfade özgürlüğü/akademik özgürlüğe darbe vuran bu süreç aynı zamanda, öğrencileri eleştirel, özgür, bilimsel nitelikli öğrenim hakkından yoksun bırakıyor; eleştirel düşüncenin, bilimsel üretimin gerçekleşebileceği koşulları tahrip ediyor.

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİVDER), iktidarların dünden bugüne üniversite üzerinde kurmak istedikleri baskı, yetmezse kıyımı tarihsel akış içinde göstermek, büyük resmi görünür kılmak için “Dünden Bugüne Üniversite Tasfiyeleri: Akademik Kıyım” başlıklı bir sergi düzenledi. Dökümanter özelliğe sahip bu Sergi, 1933’den bugüne üniversite tasfiyelerini belgeler ve basından derlenen haberler, gazete kupürleri, karikatürler, video gibi çeşitli görsellerle sunuyor.

Akademik özgürlük yoksa, üniversite de yoktur!

Elveda üniversite…” demeyeceğiz. ÜNİVDER olarak akademik özgürlük mücadelemize devam etmeye, barış ve demokrasi mücadelesinde yer almaya kararlıyız. Bu haklı talepleri ifade etme özgürlüğümüzü de  bu Sergi ile kamuoyuyla paylaşmak istedik.

Sergi Açılışına katılımınızı bekler, çağrımızın duyurulmasına katkı sağlamanızı dileriz.

Saygılarımızla.4.04.2017

ünivderÜniversite Öğretim Üyeleri Derneği

Sergi Açılış Tarihi ve Saati: 8 Nisan 2017, Cumartesi, saat: 18.00

Yer: Karşı Sanat Çalışmaları, Gazeteci Erol Dernek Sokak, No 11/4 Hanif Han, 34420 Beyoğlu/İstanbul, Telefon : +90 (212) 245 71 53 – 54

                

Açılış Günü Konuşmacıları

(8 Nisan 2017, Cumartesi, saat: 18.00)

Tahsin YEŞİLDERE

Lütfiye BOZDAĞ

Tül AKBAL

Gençay GÜRSOY

“Dünden Bugüne Üniversite Tasfiyeleri: Akademik Kıyım” Sergisi

(8-15 Nisan 2017)

1925- 1933 Darülfünun Dönemi

1933-1960 Yılları arası Üniversite

1960 Askeri darbe ve Üniversite / 147’ler

12 Mart 1971 Muhtırası ve Üniversite

1980 Askeri darbe ve Üniversite / 1402’likler

28 Şubat 1997 Post Modern darbe ve Üniversite

Bugün OHAL’de Üniversite / OHAL KHK’ları

 PANEL-1

Destek Veren Kurumlar:

Karşı Sanat Çalışmaları

Eğitim-Sen 6 Nolu Üniversiteler Şubesi

İstanbul Diş Hekimleri Odası

İstanbul Eczacı Odası

İstanbul Tabip Odası

TMMOB İstanbul Koordinasyon Kurulu

 

İletişim:

Lütfiye Bozdağ  (Sergi Küratörü) 0 533 714 76 05

Tahsin Yeşildere  0 533 722 14 69

 Yorum yok

Ekleyin