Dinsiz milliyetsiz bir savaş bu

|

“Ah” dediğinde gözünün önünde bir insan, önce kimliğine mi bakıyorsun?
Dünya zenginliğinin yarısına sahip olan %1’lik kesimi birleştiren ortak nokta, ne din, ne mezhep, ne de milliyetleridir; onların tanrıları da, vatanları da paradır.

Karikatür : M. De Angelis

Karikatür : M. De Angelis

“Ah” her dilde “ah”tır.

“Ah” dediğinde gözünün önünde bir insan, önce kimliğine mi bakıyorsun? Önce dinine, mezhebine, milliyetine, memleketine mi bakıyorsun?

Haksızlığa karşı çıkarken veya bir zulme, bir cinayete, bir katliama karşı çıkarken dini ve milliyeti bir kenara bırakabiliyor musun?

Haksızlık yapanlar, “ah” dedirtenler bırakıyor emin ol.

Hırsızlar, soyguncular, zulmedenler, katliamlar yapanlar bırakıyor emin ol.

Sen ölülerini sayarken, onlar ceplerine girecek paraları sayıyor. Senin sarıldığın dini inancını ve milliyetini de kendi zulmünü, sömürüsünü, haksızlığını perdelemeye kullanıyor.

Sarıldığın; gözbağındır.

Şöyle bir bakalım dünyaya. Nerede bir haksızlık varsa, nerede sömürü, zulüm varsa, nerede katliamlar yapılıyor, şehirlere bombalar yağdırılıyor, sokakta çocuklar öldürülüyorsa; bilin ki orada en çok konuşulan şey dinler, mezhepler, milliyetlerdir.

Neden? Çünkü  zulmedenlerin işine öyle gelir. Kendileri en çok bunlardan bahseder, sana da en çok bunları konuştururlar. Yapılan zulüm, ortadaki adaletsizlik hiçbir zaman bu kadar konuşulmaz. Katledilen canlar haberlerde sadece birer rakamdan ibaret hale getirilirken uzun uzun, saatlerce dinlerden, mezheplerden, milliyetlerden konuşulur. İşledikleri suça kılıflar dikilir, mazur gösterecek gerekçeler  üretilip pazarlanır.

Bundan daha kötüsü; haksızlığa, zulme karşı çıkma niyetiyle ayağa kalkanlar da önce ölenlerin dinine, milliyetine bakarak kalkmışlarsa, çoğu zaman bu kılıfların kıvrımları arasında yollarını kaybederler. İlerde bir yerde yolları zulmedenle aynı yolda buluşur.

Karikatür : Guillo

Karikatür : Guillo

Oysa gerçekler sadedir. Olup bitenlere dinleri, mezhepleri, milliyetleri bir kenara bırakarak baktığımızda tablonun o kadar karmaşık olmadığı çıkar ortaya. Bir suyun başını tutanlar vardır. Bunlar dünya nüfusunun %1’ini (evet yazıyla yüzde bir) oluşturduğu halde dünyadaki tüm zenginliklerin yarısına sahip olanlardır. Bir de tüm bu zenginlikleri emeğiyle üreten ama sahip olamayanlar vardır. Bunlar da nüfusun geri kalanı olan %99’udur.

Dünya zenginliğinin yarısına sahip olan %1’lik kesimi birleştiren ortak noktaları, ne dinleri, ne mezhepleri, ne de milliyetleridir. Onların tek ortak noktaları dünya burjuvazisinin üst tabakasında yer almalarıdır.Ve onların tanrıları da, vatanları da paradır.

Dünyadaki bu hakimiyetlerini sürdürebilmek için yapmayacakları şey yoktur. Bütün katliamlar, kırımlar bu egemenlik sürsün diyedir. İster Müslüman olsun, ister Hristiyan, ister Yahudi, Ezidi, Budist, ister Alevi olsun, ister Sünni, ister Kürt olsun, ister Türk, Arap, Ermeni fark etmiyor onlar için.

Görsel kaynağı : seekingcommunity.wordpress.com

Görsel kaynağı : seekingcommunity.wordpress.com

Bu kimlikler onlar için sadece ezip sömürdükleri halk kesimlerini birbirine düşürmek için kullandıkları araçlardan başka bir şey değildir. Bunu yapmak için yeri gelir en keskin Müslüman olurlar, yeri gelir Kürt, yeri gelir Türk, yeri gelir Alevi olurlar. İşlerine gelince “Kürt kardeşim, Alevi kardeşim, Ermeni kardeşim” der, işlerine gelmeyince  “Kürt, Alevi, Ermeni” kelimesini küfür olarak kullanırlar. Bu adaletsiz işleyişin devamı için tek dayanakları bizim bir araya gelmemizi engellemektir. Çünkü bilirler ki halkın birlikte mücadelesi onların sonunun gelmesi demektir; bir fiskeye bakar.

Bu hengameden çıkmanın yolu da çok karmaşık değil aslında. İşte ülkemizde şimdiden dünya tarihinde yer eden bir isyan gerçekleşti geçen yıl; “Gezi” dedik adına.

Gezi’nin en büyük gücü farklı kesimlerden, kültürlerden, inançlardan, milliyetlerden herkesin “dini, milli kimliğine bakmadan” birlikte, yan yana mücadele etmesiydi. Devamı gelecek elbet. Düşen hiçbir “ah” kalmayacak yerde.

Ki direnişte en çok atılan slogan tazeleğini koruyor hala; “Bu daha başlangıç!”yazisonuikonuYorum yok

Ekleyin