Dinmeyen

Gönül Sarıçiçek |

Çocuk ölülerine basa basa geçer bir yaz / … / Muzaffer ölülerinizin mezarına uzaktan bakıp / taş koyamayışınıza ağlarım.

yumruklar-siyah-beyaz

Uzak trenler ağlarım kimi zaman

Memede süt, taşar ağlarım

Ağaçta meyve kuşlara kanar, ağlarım.

Çocuk ölülerine basa basa geçer bir yaz

Rüzgârlara sarıp günleri, bırakır kapıma.

Dağda unutulan yolcu ateşi gibi

Koynumda küller, bakarım postacı ve bisikleti ardından.

Bahçedeki yaşlı asma salıncağımdır

İki yanıma düşemez olur kollarım

Yabani üzümler gibi güneşte patlar, ağlarım.

Ben hep böyle ağlarım size

Eski bir radyoda söyleyen

Kırkını aşkın bir kadın sesinde

Kırların sesini duyan gemiler gibi

Muzaffer ölülerinizin mezarına uzaktan bakıp

Taş koyamayışınıza ağlarım.Yorum yok

Ekleyin