All posts by Nihat Koçyiğit

7 Haziran: İki irade

7 Haziran: İki irade

En yalın biçimiyle dillendirirsek, parlamento içinde temsil edilmek etnik kökeni, dinsel tercihi ya da cinsel yönelimi ne olursa olsun ezilen, yoksul ve emekçi sınıfların sömürülmesi sorununu çözmüyor.