All posts by Devrim Demir

Alevilik hiçbir yerden gelmedi, hep buradaydı

Alevilik hiçbir yerden gelmedi, hep buradaydı

Müstakil bir doğacı inanç sistemi olan Alevilik kâh Türk-İslam senteziyle yozlaştırılmaya, kâh Ehlibeyt söylemiyle, kâh Caferilik, kâh Nusayrilik, kâh Şiilikle birleştirilmeye çalışılıyor. “Suriye’de Alevi katliamı” söylemi de bunun bir parçası.

Bir İsmet vardı

Bir İsmet vardı

Benim bir yoldaşım, arkadaşım vardı. İsmet Kalabaktaş’tı adı. İşçiydi, devrimciydi, insandı. Şimdi yaşamıyor. Anısı yaşasın…