Faşizme boyun eğmeyen akademisyenlerin yanındayız

|

Akademisyenlerin barış çağrısına düzenin verdiği tepkiler, halka karşı açılan savaşın süreceğinin kanıtı.

Baris_Icin_Akademisyenler

Kuşatma altında bir halkız. Bizi dalavereyle uslandıramayınca tehdit, tehditle uslanmayanlarımızı infaz ediyorlar.

Barışın koşullarının olmadığı bir dünyadayız. Düşman kendinden emin, silahlı. Katliamla dolu bir tarihi var. Sayısız yalan söylemiş, bundan sonra da söyleyecek. Ansızın kişilik değiştirmeyeceklerine göre; dolgun banka hesaplarının şifresini bizimle paylaşmayacaklarına göre; silaha, askere, ekipmana, binaya yaptıkları bunca yatırımı “Tanrım biz nasıl, ne zaman böyle olduk” diye pişmanlıkla bir kenara bırakmayacaklarına göre… Bu savaş, bu kuşatma sürecek.

Akademisyenlerin barış, müzakere çağrısına düzenin verdiği tepkiler bunun kanıtı. Erdoğan onlara “müsvedde”, Bahçeli “hain”, Feyzioğlu “kalıntı”, Kifayetsiz “kan banyosu” dedi. 12 Eylül artığı YÖK, dostlarımıza, hocalarımıza soruşturmalar açtı. İhtimal ki bazı akademisyenler üniversitelerden uzaklaştırılacak. Bedrettin Cömert, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy faşizmin ne kadar ileri gidebileceğinin tarihimizdeki kanıtlarıdır.

Gezite ve Siyasol olarak, AKP’nin zulmüne boyun eğmeyen tüm akademisyen dostlarımızın ve hocalarımızın yanındayız. Verilen mücadelenin bizi bir gün devrim fikrinde ortaklaştıracağına inancımız tam.

Gezite & Siyasol

yazisonuikonu


Yorum yok

Ekleyin