2. Tohum Ekim Şenliği’ne Davet

|

Türkiye’de tarım bitirilmeye çalışılırken Halkın Mühendis ve Mimarları bunun karşısında halk için üretimi geliştiriyorlar.

FORUM-ŞENLİK DAVETİYE

Halkın Mühendis Mimarları, herkesi Şenay ve Gülsüman Halk Bahçesi’ne, 2. Tohum Ekim Şenliği’ne davet ediyorlar. Şenlik programı ile birlikte Şenay ve Gülsüman Halk Bahçesi’nin kuruluş ilkelerini yayımlıyoruz.

2. Tohum Ekim Şenliği
Saat: 13.00-16.30
Yer: Şenay ve Gülsüman Halk Bahçesi
Program:
Açılış Konuşması
Tohum Ekimi
Tiyatro
Konser

Şenay ve Gülsüman Halk Bahçesi’nin kuruluş ilkeleri

1. Halk bahçeleri, bir “hobi” çalışması olarak değil, yoksul halkın ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyacını karşılamak için kurulmuştur.
2. Halk bahçeleri, tarım alanında halk için mühendislik mimarlık örneklerinden sadece biridir.
3. Halk bahçeleri, halkın tüketici konumundan üretici konumuna geçmesidir.
4. Halk bahçeleri, halkın birliğini dayanışmasını ve yardımlaşmasını sağlar, birlikte kolektif iş yapmaya yöneltir.
5. Halk Bahçeleri halkın birlik ve dayanışmasını sağlarken aynı zamanda halkın yozlaşması önünde etkili olur.
6. Halk bahçeleri, halkın ve mühendis mimarların birbirini tanımasına, halkla mühendis mimarların kaynaşmasına ve örgütlenmesine hizmet eder.
7. Halk bahçeleri, halkın kendi toprağına, kendi mahallesine ve kendi evine sahip çıkmasını sağladığı için kentsel dönüşüme karşı bir mücadeledir.
8. Halk bahçeleri, halkın kendi gıdasını kendisinin üretebileceğini gösterdiği gibi başka alanlarda da ihtiyaçları doğrultusunda alternatifler üreteceğinin güvenini verir.
9. Halk bahçeleri, halkın ürettiği “atalık” tohumlarını özgürce seçip yaygınlaştırmasını sağlar. Bu da tohum tekellerine karşı çiftçi-köylünün bağımsızlık mücadelesine hizmet eder.
10. Halk bahçeleri, halkın kendi gıdasını kendisi üreteceği için gıda tekellerinin Pazar alanını daraltacak ve bu da pratikte antikapitalist, antiemperyalist, antioligarşik mücadeleye hizmet edecektir..
11. Halk bahçeleri, kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadığı için GDO tekellerine ve kimyasal tarım ilaçlarına karşı bir alternatiftir.
12. Halk bahçeleri, sömürüye ve tüketime dayalı kapitalist sisteme karşı bugünden yarına kurulacak olan sosyalist sistemdeki tarımın bir ön modelidir.

HALKIN MÜHENDİS MİMARLARI

Gezite’nin Notu: Neoliberal dönemin en büyük sorunlarından biri de tarımın bitirilmeye çalışılmasıdır. Sadece Türkiye açısından olmasa da Türkiye için daha büyük bir anlamı var bu saldırının. Çünkü Türkiye tarımın 12 bin yıl önce başladığı toprakların üstündeki bir devlet.

Emperyalist tarım tekelleri tarımı tam anlamıyla öldürmek istiyor. Türkiye Cumhuriyeti de bu saldırılara uygun davranıyor. En önemli sebep olarak da parçalı toprak yapısını gösteriyor. Yani büyük ve geniş tarım alanları yerine özellikle miras yoluyla bölünmüş, küçülmüş arazilerin olması bu savunuyu kolaylaştırıyor. Böylelikle tarımın ve çiftçiliğin kârlı olmaktan çıkması tez olarak öne sürülüyor.

Oysa bu tarımın tekellere terk edilmesi, Türkiye’nin arazilerinin emperyalist tekellere terk edilerek, endüstriyel tohumların kullanılması demek. Yerli tohumları satışı yasak. 5553 sayılı yasa ile bu hayata geçirildi. Bütün şehir yasası olarak bildiğimiz 6320 sayılı yasa da bunun bir ayağını oluşturuyor. Büyükşehir olarak ilan edilen 13 il ve öncesinde büyükşehir olan illerdeki bütün köyler (yaklaşık olarak 16 bin köy) mahalle statüsüne getirildi ve tarım alanları yapılaşmaya açılmış oldu.

Yerli tohumların satışının yasak olması ise gübre ve samanı ithal eder hale gelen Türkiye’nin tohumda da tam teslimiyetini tescilleyen bir uygulama. Bunun önüne geçmek için özellikle İzmir Seferihisar Belediyesi’nin başını çektiği çevreci kurumlar tohum takas şenlikleri düzenliyorlar. Tohumun satışı yasak ama değiş tokuşa bir sınırlama getirilmemiş. Bu ne kadar etkili bir yöntem olacak bilemiyoruz ama bir karşı duruş olarak dikkate değer bir uygulama. Diğer yandan ise herkesin kendi ürününü yetiştirmesini teşvik eden bir durum.[son]Yorum yok

Ekleyin