1 Mayıs kutlu olsun

Recep Yılmaz |

Tüm saldırılara karşı hayatı var edenlerin, emeğin değersizleştirilmesine karşı mücadele edenlerin, tüm işçilerin, kamu emekçilerinin, gençliğin 1 Mayıs’ı kutlu olsun.

birmayis

1 MAYIS İşçi Bayramı; tüm dünyada ezilen sömürülen halkın, alın teri gasp edilen emekçilerin, üretimden kopartılarak ucuz iş gücü haline getirilen çiftçilerin, gerici siyasete karşı duran kadınların, emperyalizmin kuşatması altında yaşayanların ve vahşi kapitalizmin yürüttüğü politikalarla emeği değersizleştirilen geleceği yok edilen milyonların hep bir ağızdan sömürüye karşı alanlarda mücadelenin dayanışmanın sesini yükselttiği ve hesap sorduğu bir gündür.

Yaşadığı ülkenin sorunlarına duyarsız kalmayan, sorgulayan ve daha da önemlisi sendikaları DİSK öncülüğünde örgütlenen işçi sınıfının eşitsizliğin kaynağı kapitalist sistemden ve ülkesini emperyalizme peşkeş çekenlerden hesap sorduğu bir gündür 1 Mayıs. Tarihi 15-16 Haziran Grevi’ nin, Zonguldak madencilerinin, feodal ağalara karşı topraksız köylülerin, ‘Hak verilmez alınır’ deyişinin meydanlardaki somut halidir 1 Mayıs.

Ve 1977 yılında ülkenin darbe koşullarına doğru götürüldüğü bir dönemde Taksim Meydanı’nda beş yüz bin emekçinin üstüne ateş açılmasıdır 1 Mayıs. Ülke kaynaklarının ikili anlaşmalarla emperyalist tekellere sunulmasına karşı bir direniştir 1 Mayıs. Çünkü tarihsel bir önemi vardır bugünün ve bu önem sadece işçilerin değil bütün halk kesiminin sorunlarına ilişkindir.

Her türlü saldırıya maruz kalan çocuklar, tecavüz edilen öldürülen kadınlar, gelecekten umutsuz birer işsiz adayı gençlik, beyni yoz kültürle uyuşturulan toplum, evlatlarını toprağa veren analar, eğitimden sağlıktan yararlanamayan milyonlar, sokakta yaşayan evsizler, emeğinin karşılığını alamayan çiftçiler, ucuz iş gücü olmaya aday küçük esnaf

Peki dayanışma ve birlik olma neden bu kadar önemlidir?

Parçalara ayrılmış, dağınık, örgütsüz yada hak talep etmekten aciz sarı sendikaların eline düşmüş bir emek cephesini bekleyen yeni Soma’lar yeni Ermenek’ler değil midir? Birer müjde gibi açıklanan ama balon olduğu görülen taşeron yasaları değil midir?

Taşeronlaşmanın gitgide yayılarak tüm meslek gruplarını kapsaması değil midir?

Kıdem tazminatının gasp edilmesi, güvencesiz çalışma ve kiralık işçi uygulamaları değil midir?

Tüm bu saldırılara karşı hayatı var edenlerin, emeğin değersizleştirilmesine karşı mücadele edenlerin, tüm işçilerin, kamu emekçilerinin, gençliğin 1 Mayıs’ı kutlu olsun. yazisonuikonuYorum yok

Ekleyin